A novel way to express what we never thought we were able to express.

play

Video Showcase

Bezoek onze digitale toonzaal

Meer weten over NOIND? Breng een bezoek aan onze digitale toonzaal. Dit kan vanop eigen locatie, enige vereiste is dat u een VR-bril ter beschikking hebt.*

Na reservering van uw bezoek, krijgt u een bevestigingsmail met verdere instructies.

Wees welkom in het NOIND Universe!

*Hebt u geen VR-bril, maar wenst u toch contact? Stuur een mailtje naar info@noind.be.

demo

'Meer doen met minder' is het streefdoel in het ontwikkelen van technologie die digitalisering van ontwerp en maakprocessen mogelijk maakt. Transitie is topsport en vraagt om een slimme integrator van technologische innovaties die onmiddellijke waarde toevoegt in transformatieve projecten.

NOIND bouwt op de fundamentele vraag: Hoe zou een product, dienst, assemblage zichzelf definiëren, mocht het daar de hefbomen toe hebben? Zelflerende AI oplossingen formuleren daar vandaag al antwoorden op. In intuïtie en verbinding verschillen humane en zelflerende systemen van elkaar. NOIND kiest voor virtuele co-creatie omdat het de gebruiker als vol beschouwt én het de rol van de ontwerper en de ontwerpcyclus durft te actualiseren.

NOIND is een virtueel ontwerp- en productieplatform en de centrale spil in een netwerk van ruimtelijke ontwerpers. NOIND verbindt ruimtelijk ontwerp met digitale productie, dat samenspel vertaalt zich in holografische productie. Een efficiënt en gedecentraliseerd model die ontwerpers dichter bij hun klanten brengt, klanten dichter bij zichzelf en de wereld dichter bij een duurzame toekomst.

NOIND ontwikkelt, integreert en schaalt ruimtelijk ontwerp op basis van digital-twin-concepten. Op unieke wijze gidst een technologische toepassing de ontwerper en klant naar een betekenisvolle verbinding met als einddoel het doorlopen van een uiterst efficiënte ontwerpcyclus die aansluit bij budget, productiemogelijkheden en klantvraag.

imageimageimage

Werken met noind

NOIND bestaat door en voor creatieve conceptuele denkers die al beeldend aan de slag willen om tot unieke ontwerpen te komen in co-creatie met hun eindklant. Met ondersteuning van een holografisch productieplatform wordt de ontwerpcyclus en efficiëntie van het traject geoptimaliseerd. NOIND faciliteert een gedecentraliseerde werkwijze en het creëren van een beeldende tussentaal als verbindend initiatief tussen klant en ontwerper.

De keuze voor het integreren van virtuele realiteiten in een analoog businessmodel is een middel tot transformatie van het model, geen doel op zich. Een virtuele realiteit is een evolutie op de verbeeldende kracht van de mens. Het bevrijdt de mens door immersieve belevingen aan te bieden die laten dromen, met de voeten letterlijk in de realiteit. Het gevoel van bevrijding wordt gematerialiseerd in een eindproduct die op zijn beurt door zijn uiteindelijke fysieke aanwezigheid dit gevoel oneindig weer oproept.

Een interieurbouw omgeving focust zowel op het afleveren van een kwalitatief materieel eindproduct als een kwalitatieve klantrelatie gedurende de assemblage. Beide zijn onderhevig aan de digitale transformatie. De successen en het falen van het voormalige analoge model worden gebruikt als leidraad voor de transitie zonder te vervallen in het voormalige model, omdat de digitale ruimte waarbinnen men opereert een volledig nieuwe manier van handelen en denken vereist.

Het proces en de resultaten van lokale micro-lab transities die evolueren van analoge productie naar digitale productie zijn kweekvijvers voor het teweegbrengen van fundamentele vernieuwing op wereldniveau. Het doel is groots, de uitvalsbasis start klein. Getest en goedgekeurd kan het nieuwe model geschaald worden in functie van het creëren van een duurzame economie.

In samenwerking met onze vakkundige productiepartners bezorgt de NOIND-ontwerper de eindklant een kwalitatief materieel eindproduct boven op een unieke en betekenisvolle beleving.

Evalueren. Transformeren.
Groeien. Leven zonder limieten.

Het ging nooit beter met de wereld en haar bevolking. De afgelopen decennia kenmerken zich door een sterke globalisering, industriële, economische, digitale en technologische vooruitgang. Er was nooit eerder meer luxe en comfort ter beschikking, er was nooit minder oorlog, de gezondheidszorg was nooit beter en de kansen waren nooit groter dan nu. Neem nu Covid-19 met een mortaliteit van minder dan 0,1 procent van de wereldbevolking in vergelijking met de intensiteit van de pest in de 15e eeuw waar 30 procent van de bevolking uitgeroeid werd door een virus dat 5 jaar woekerde. Op minder dan 600 jaar tijd hebben we de efficiëntie van onze middelen verdriehonderdvoudigd. In die optiek zou het behandelen van de klimaatkwestie de komende 30 jaar ook moeten lukken.

De globale welvaart is verveelvoudigd samen met de grootste bevolkingsexplosie sinds het ontstaan van de aarde, maar energie en materiaal afhankelijkheid beperken de economische groei en vragen om nieuwe inzichten. Dergelijke limieten maken ruimte voor transformatie; de mens en de aarde bezitten een sterke veerkracht.

De jonge generatie heeft nood aan betrouwbare bondgenoten; partners die, ondanks verschil in leeftijd, gender, welvaart en wereldbeeld, datzelfde doel voor ogen heeft, namelijk een hedendaags hybride model waarin creaties getoetst worden aan het vermogen van onze planeet en in lijn met de economische realiteit. De limiet van onze energie-infrastructuur verplicht ons maakprocessen duurzamer te organiseren. Méér produceren met minder, zonder aanslag op natuurlijke rijkdommen, is de ultieme definitie van duurzaamheid. Dematerialiseren helpt bij een transformatie waarbij analoge processen en digitale toegevoegde werkelijkheid de draagkracht van de aarde op basis van de evolutie van welvaart waarborgen.

De virtuele wereld van NOIND laat nieuwe vormen van verbinding en creativiteit toe binnen een eeuwenoude ambacht, interieurontwerp. De toepassing van holografisch ontwerp in een interieurbouw omgeving is een vernieuwende schakel, een game-changer, in de transitie naar een model van directe digitale productie. Het beoogde eindproduct verandert niet. De weg ernaartoe wordt verfijnd met aandacht voor mens en planeet.

imageimageimage

NOIND

Pr. Edward Poppestraat 24c
9220 Moerzeke

E-mail: info@noind.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

facebookinstagram linkedin
NOIND logo

Alle rechten voorbehouden - NOIND 2023

Privacy and cookie policy - Made by Pixell